Gasthuisstraat 1, Arnhem | Join us

Over Decades

Decades is een koor voor iedereen.
Er zijn al genoeg koren voor alleen mannen, vrouwen, studenten en ouderen. Daarom doen wij het anders. Bij Decades zing je samen met iedereen. Van jong tot oud, van mensen die al jaren in Nederland wonen, tot uitwisselingsstudenten. Zingen kent geen leeftijds- of landsgrenzen. Daarom doen we het samen.

Optreden doen we op plekken die ertoe doen. We zingen op plekken waar mensen weinig muziek horen. Of waar mensen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, gevangenissen en asielzoekerscentra.


About Decades

Decades is a choir for everyone.
We have enough choirs that only admit men, women, students and elderly people. That's why we have a different approach. At Decades, you sing with everyone. Young and old, people that have lived in the Netherlands for years, and exchange students. Singing doesn't know any age or nationality. That's why we do it together.

We perform in places that matter. We sing in places where people don't hear a lot of music. Places like hospitals, jails and asylum seekers centers.


De samenstelling van Decades

We willen Decades zo gemengd mogelijk houden. Zodat jong en oud samen blijven zingen. Daarom letten we goed op dat we het hele koor niet vullen met alleen twintigers, of alleen zestigers. Alle groepen (twintigers, dertigers, veertigers - onze decades) willen we ongeveer even groot houden. Het kan daarom zijn dat je even moet wachten tot we je toelaten, omdat deze balans anders verloren zou kunnen gaan. Gelukkig melden mensen met allerlei verschillende leeftijden zich bij ons aan, en is de balans tussen leeftijden op dit moment erg goed. Aarzel dus niet om je aan te melden!

The composition of Decades

We want to keep Decades as mixed as possible. To make sure young and old keep singing together. Therefore, we are careful not to fill our entire choir with people in their twenties, or in their sixties. We want to keep groups (people in their twenties, thirties, fourties - our decades) approximately the same size. As a result, you may have to wait for a bit until we can admit you to our choir, because this balance may be lost. Fortunately, people with different ages apply for Decades, and the balance between the ages is well at the moment. So don't hesitate to join us!Bestuur / Board


Didi de Mildt

Didi de Mildt - voorzitter

Didi de Mildt

Didi is de voorzitter van het Decades-bestuur.

Marieke van Eeden - penningmeester

Marieke van Eeden

De penningen worden geind door Marieke. Daarmee kunnen we de facturen betalen, en dekken we alle andere kosten die we maken om Decades up and running te houden.

Nicolette Piekaar - secretaris

Nicolette Piekaar

De secretaris ondersteunt het bestuur, en is verantwoordelijk voor de communicatie binnen en buiten het koor. Zo houdt deze de sociale media bij, en de website.

Mieke van Gemeren

Algemeen bestuurslid

Wieneke Groot

Dirigent

Wieneke Groot

Wieneke is als dirigent q.q. aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur.

Wieneke dirigeerde het Arnhems studentenkoor True Colours Unplugged van 2008 tot en met 2018, Ze volgde twee keer de Kurt Thomas Cursus en dirigeerde 12 jaar lang op de vakantiekampen van Helioskampen