Kastanjelaan 22-E, Arnhem | Join us

Over Decades

Een koor waar alle leeftijden in zingen.

Het koor heeft binnen elke 'decade' maximaal 10 leden en zal verspreid over de decades gelijkmatig groeien.

Het koor laat jongeren met elkaar zingen, en met andere generaties en culturen.

Decades wil internationale studenten de mogelijkheid geven tot een netwerk te behoren en mee te doen aan een typisch Nederlandse activiteit: zingen in een koor!

Concerten zijn op plaatsen waar muziek bijzonder is.


Het partnership met het studentenpastoraat Arnhem Student Point maakt het mogelijk dat internationale en hbo en wo studenten uit Arnhem mee kunnen doen.

Concerten zijn geen reguliere concerten in een concertzaal, maar aan de rafelranden van de maatschappij of op plekken midden in de maatschappij waar muziek bijzonder is, zoals in gevangenissen en ziekenhuizen.


A choir that has young people sing, with each other and with other generations and cultures. International students can sing for free, enter a social network and join in a typical Dutch activity: singing in a choir!

Concerts are planned at places that need music.


Golden rules

  • Elke decade bevat maximaal 10 leden (marge van 2)
  • Het streven is in iedere generatie of decade gelijke aantallen te hebben met een marge van 2
    Het toelatingsbeleid zal daarmee rekening houden. Zo blijven de groepen ongeveer even groot
  • Wie 3 repetities zonder afmelden/goede reden afwezig is, houdt een plek bezet. Als er een wachtlijst is zal iemand van de wachtlijst toegelaten worden.
  • Peildatum voor je decade is 1 januari. Ieder jaar zal er een verschuiving plaats (kunnen) vinden van de decade waartoe je behoort
  • Een stemtest hoort bij de toelating
  • Als we internationale studenten als leden hebben spreken we engels met elkaar om hen niet uit te sluiten van het sociale aspect


Didi de Mildt

Voorzitter - Didi de Mildt

Didi de Mildt

Het bestuur van het koor wordt voorgezeten door Didi de Mildt

Wieneke Groot

De dirigent is q.q. lid van het bestuur.

Wieneke dirigeerde het Arnhems studentenkoor True Colours Unplugged van 2008 tot en met 2018,
volgde twee keer de Kurt Thomas Cursus
en dirigeerde 12 jaar lang op de vakantiekampen van Helioskampen

Wieneke Groot

Bestuurslid, dirigent

Marieke van Eeden - penningmeester

Marieke van Eeden

De penningen zullen worden geind door Marieke.

Daarmee kunnen we de facturen betalen die de dirigent stuurt, en dekken we alle andere kosten die we maken om dit koor up and running te houden.