Over Decades

Een koor voor alle generaties

Decades is een koor voor iedereen.
Er zijn al genoeg koren voor alleen mannen, vrouwen, studenten en ouderen. Daarom doen wij het anders. Bij Decades zing je samen met iedereen. Van jong tot oud, van mensen die al jaren in Nederland wonen, tot uitwisselingsstudenten. Zingen kent geen leeftijds- of landsgrenzen. Daarom doen we het samen.

Optreden doen we op plekken die ertoe doen. We zingen op plekken waar mensen weinig muziek horen. Of waar mensen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, gevangenissen en asielzoekerscentra.

De samenstelling van Decades

We willen Decades zo gemengd mogelijk houden, zodat jong en oud samen blijven zingen. Daarom letten we goed op dat we het hele koor niet vullen met alleen twintigers, of alleen zestigers. Alle groepen (twintigers, dertigers, veertigers - onze decades) willen we ongeveer even groot houden. Het kan daarom zijn dat je even moet wachten tot we je toelaten, omdat deze balans anders verloren zou kunnen gaan. Op dit moment zijn we met ongeveer dertig koorleden (Het is goed om te weten dat Decades een stichting is waardoor de koorleden strikt genomen geen "lid" zijn in de juridische zin van het woord). Mensen met verschillende leeftijden melden zich bij ons aan en de balans tussen leeftijden is op dit moment goed. Zie voor de verdeling per decade het grafiekje hieronder. Ook qua stemverdeling zijn we goed in balans. Er is altijd nog plek voor een enthousiast koorlid, aarzel dus niet om je aan te melden!

Dirigent

Wieneke Groot - Dirigent

Wieneke Groot

Wieneke dirigeerde vanaf haar 19e jaar twaalf jaar lang op kinder- en jeugdkampen. 's Morgens en 's avonds drie kwartier zingen met honderd man.

Later richtte zij met Didi de Mildt in 2008 het studentenkoor True Colours Unplugged op in Arnhem voor het studentenpastoraat.

In 2005 en 2012 volgde zij de Kurt Thomas Cursus van HKU Utrechts Conservatorium. Een intensieve cursus voor (koor)dirigenten van alle niveaus en in verschillende genres.

Bestuur

Didi de Mildt - voorzitter

Didi de Mildt

Didi is de voorzitter van het Decades-bestuur.

Nicolette Piekaar

De penningen worden geïnd door Nicolette. Daarmee kunnen we de facturen betalen en dekken we alle andere kosten die we maken om Decades up and running te houden.

Nicolette Piekaar - penningmeester

Mieke van Gemeren - Secretaris

Mieke van Gemeren

De secretaris ondersteunt het bestuur en is verantwoordelijk voor de communicatie binnen en buiten het koor.

Maarten Piederiet

Maarten verzorgt de techniek voor Decades, zoals de website, het muziekarchief en andere technische zaken.

Maarten Piederiet - Algemeen bestuurslid

Wieneke Groot - Dirigent

Wieneke Groot

Wieneke is als dirigent q.q. aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur.