Gasthuisstraat 1, Arnhem | Join us

Coronamaatregelen

Helaas mogen vanwege de coronamaatregelen niet live met elkaar zingen. We houden hierbij, naast het overheidsadvies, het advies van het Koornetwerk aan.

Daarom repeteren we nu online, via de tool Jamulus. Dit maakt het voor ons nog steeds mogelijk om gezellig samen te zingen. Ook online ben je van harte welkom om een kaar mee te komen doen. Meld je dus gerust aan!

Corona-measures

Unfortunately, we are not allowed to sing together in person due to the corona-measures. We adhere to the measures of our government, as well as the advice from the Koornetwerk.

Therefore we rehearse online, via the tool Jamulus. This enables us to keep singing together. You are also welcome to join us online. You can leave your contact details here.

Lidmaatschap

De contributie bedraagt 60 euro per kwartaal. Studenten krijgen korting; als je nog studeert kun je meezingen voor 30 euro per kwartaal. Internationale studenten kunnen gratis meezingen. Echtparen betalen 90 euro per kwartaal (€ 45 per gezinslid)

Als er internationale studenten of mensen die geen Nederlands spreken aanwezig zijn bij de repetitie, is Engels onze voertaal.

Membership

Our contribution amounts 60 euros per quarter. Students get a discount; if you are a student, you can join Decades for 30 euros per quarter. International students can sing with us for free. Couples pay 90 euros per quarter (45 euros per family member).

When international students, or people who don't speak Dutch, join us for our rehearsals, we speak English.

Wanneer repeteren we?

We repeteren van van september tot en met eind juni op donderdagavond van 20 uur tot 22 uur. We repeteren niet tijdens schoolvakanties.

Nu repeteren we online, maar als het weer mag zullen we live gaan repeteren in de Waalse Kerk. Die vind je aan de Gasthuisstraat 1 in Arnhem.

When do we rehearse?

We rehearse from September until the end of June on thursday evenings, from 8 p.m. until 10 p.m.. We do not rehearse during school holidays.

We are currently rehearsing online, but when we're allowed to meet in person we will continue to rehearse in the Waalse Kerk. This church is located at the Gasthuisstraat 1 in Arnhem.